جهت عضویت در خبرنامه و دریافت کاتالوگ محصولات ایمیل خود را وارد نمایید
     خدمات بارکدا خدمات بارکدا
     اخبار سایت اخبار سایت
سرمایه بارکدا، اعتماد و رضایت شما
امروز 3 مهر ماه 1400 | 9:29 AM | 2021 September 25

بیشتر بدانید...

بارکد خوان، بارکد اسکنر، بارکدخوان، بارکدخوان فروشگاهی
بارکد خوان یا بارکد اسکنر دستگاه الکترونیکی می باشد که با تابش پرتوهای مادون قرمز (فرو سرخ) توانایی خوانش اطلاعات درج شده در بارکد محصولات را دارا می باشد.در حقیقت بارکد خوان همانند کیبورد کامپیوتر جهت وارد کردن اطلاعات عمل میکند اما با این تفاوت که وارد کردن اطلاعات با استفاده از بارکد اسکنر با سرعت و دقت بیشتری صورت می پذیرد. یک بارکد خوان از اجزائی چون منبع نور مادون قرمز، حسگر نوری و لنز تشکیل می شود. بارکد اسکنر ها در انواع تک بعدی، دو بعدی، سیمی، پرتابل و بیسیم، تک پرتو، چند پرتو و... می باشند و با توجه به نوع کاربری ، دستگاه به سه دسته فروشگاهی، نیمه صنعتی، صنعتی تقسیم می گردد.
بارکد خوان / Barcode Scanner / Honeywell Voyager 1200g/بارکد اسکنر
بارکد خوان / Barcode Scanner / Honeywell Voyager 1200g/بارکد اسکنر
» قابليت خوانش بارکد : یک بعدی
» فاصله خوانش بارکد : از 1.3 سانتی متر تا 25 سانتی متر
» سرعت خوانش بارکد: 100Scans Per Second
» ضربه پذیری دستگاه : 1.5m
» وزن : 143gr
» نوع ارتباط : USB , RS-232 ,KBW, PS2
بارکد خوان / Barcode Scanner / Honeywell Voyager 1202g/بارکد اسکنر
بارکد خوان / Barcode Scanner / Honeywell Voyager 1202g/بارکد اسکنر
» قابليت خوانش بارکد : یک بعدی
» فاصله خوانش بارکد : 36 سانتی متر
» سرعت خوانش بارکد: 100Scans Per Second
» ضربه پذیری دستگاه : 1.5m
» وزن : 143gr
» نوع ارتباط: Bluetooth,RS232,USB
» فاصله انتقال اطلاعات : 10m
بارکد خوان / Barcode Scanner / Honeywell Xenon 1900/بارکد اسکنر
بارکد خوان / Barcode Scanner / Honeywell Xenon 1900/بارکد اسکنر
» قابلیت خوانش بارکد : یک بعدی ، دوبعدی
» فاصله خوانش بارکد : 56cm
» سرعت خوانش بارکد : up to 610 cm/s
» ضربه پذیری دستگاه : 1.8m
» وزن : 147gr
» نوع ارتباط : RS232,USB,Keyboardwedge
بارکد خوان / Barcode Scanner / Datalogic QuickScan I/بارکد اسکنر
بارکد خوان / Barcode Scanner / Datalogic QuickScan I/بارکد اسکنر
» قابلیت خوانش بارکد : یک بعدی
» فاصله خوانش بارکد : 38cm
» سرعت خوانش بارکد: 270Scans per Second
» ضربه پذیری دستگاه: 1.2m
» وزن : 122gr » نوع ارتباط : USB,RS232,PS2
بارکد خوان / Barcode Scanner / Datalogic QuickScan Lite/بارکد اسکنر
بارکد خوان / Barcode Scanner / Datalogic QuickScan Lite/بارکد اسکنر
» قابلیت خوانش بارکد : یک بعدی
» فاصله خوانش بارکد : 38cm
» سرعت خوانش بارکد : 400Scans per Second
» ضربه پذیری دستگاه : 1.2m
» وزن : 122gr
» نوع ارتباط : USB,RS232,PS2
بارکد خوان / Barcode Scanner / Honeywell 3820/بارکد اسکنر
 بارکد خوان / Barcode Scanner / Honeywell 3820/بارکد اسکنر
» قابلیت خوانش بارکد : یک بعدی
» فاصله خوانش بارکد : 61cm
» سرعت خوانش بارکد : 270Scans per Second
» ضربه پذیری دستگاه : 1.8m
» وزن : 143gr
» نوع ارتباط: Bluetooth,RS232,PS2
» فاصله انتقال اطلاعات : 10m
بارکد خوان / Barcode Scanner / Datalogic Quick Scan M/ بارکد اسکنر پرتابل
بارکد خوان / Barcode Scanner / Datalogic Quick Scan M/ بارکد اسکنر پرتابل
» قابلیت خوانش بارکد : یک بعدی
» فاصله خوانش بارکد : 45cm
» سرعت خوانش بارکد : 235Scans per Second
» ضربه پذیری دستگاه : 1.5m
» وزن : 189gr Without Batteries
» نوع ارتباط : USB,Bluetooth,RS232,PS2
» فاصله انتقال اطلاعات : 12m
بارکد خوان/ Barcode Scanner / Mindeo 3290/ بارکد اسکنر پرتابل
بارکد خوان/ Barcode Scanner / Mindeo 3290/ بارکد اسکنر پرتابل
» قابلیت خوانش بارکد : یک بعدی
» فاصله خوانش بارکد : 40cm
» سرعت خوانش بارکد : 100Scans per Second
» ضربه پذیری دستگاه : 1.2m
» وزن : 210gr
» نوع ارتباط : USB
» فاصله انتقال اطلاعات : 200m
بارکد خوان / Barcode Scanner / Honeywell Xenon 1902/ بارکد اسکنر پرتابل
بارکد خوان / Barcode Scanner / Honeywell Xenon 1902/ بارکد اسکنر پرتابل
» قابلیت خوانش بارکد : یک بعدی ، دوبعدی
» فاصله خوانش بارکد : 56cm
» سرعت خوانش بارکد : up to 610 cm/s
» ضربه پذیری دستگاه : 1.8m
» وزن : 214gr
» نوع ارتباط :Bluetooth,USB,RS-232
» فاصله انتقال اطلاعات : 75m
بارکد خوان / Barcode Scanner / Datalogic Gryphon M4000/ بارکد اسکنر پرتابل
بارکد خوان /  Barcode Scanner / Datalogic Gryphon M4000/ بارکد اسکنر پرتابل
» قابلیت خوانش بارکد : یک بعدی ، دوبعدی
» فاصله خوانش بارکد : 60cm
» سرعت خوانش بارکد : 325cm/s
» ضربه پذیری دستگاه : 1.5m
» وزن : 492gr
» نوع ارتباط : USB , RS232 , PS2
» فاصله انتقال اطلاعات: 75m
بارکد خوان / Barcode Scanner / Axiom 8223 / بارکد اسکنر پرتابل
بارکد خوان / Barcode Scanner / Axiom 8223 / بارکد اسکنر پرتابل
» قابلیت خوانش بارکد : یک بعدی
» فاصله خوانش بارکد : 52cm
» سرعت خوانش بارکد : 650cm/s
» ضربه پذیری دستگاه : 1.2m
» وزن : 300gr
» نوع ارتباط : USB
» فاصله انتقال اطلاعات: 200m
بارکد خوان / Barcode Scanner / Honeywell Voyager 1400g/بارکد اسکنر
بارکد خوان / Barcode Scanner / Honeywell Voyager 1400g/بارکد اسکنر
» قابليت خوانش بارکد : یک بعدی ، دوبعدی
» فاصله خوانش بارکد : از 1.3 سانتی متر تا 25 سانتی متر
» سرعت خوانش بارکد: 100Scans Per Second
» ضربه پذیری دستگاه : 1.5m
» وزن : 119gr
» نوع ارتباط : USB , RS-232 ,KBW, IBM46xx
بارکد خوان / Barcode Scanner / Honeywell 4600g / بارکد اسکنر
بارکد خوان / Barcode Scanner / Honeywell 4600g / بارکد اسکنر
» قابليت خوانش بارکد : یک بعدی ، دوبعدی
» فاصله خوانش بارکد : از 4.64 سانتی متر تا 32.8 سانتی متر
» سرعت خوانش بارکد: 10Scans Per Second
» ضربه پذیری دستگاه : 1.5m
» وزن : 185gr
» نوع ارتباط : USB , RS-232 ,PS2
بارکد خوان / Barcode Scanner / Honeywell Hyperion 1300g / بارکد اسکنر
بارکد خوان / Barcode Scanner / Honeywell Hyperion 1300g / بارکد اسکنر
» قابليت خوانش بارکد : یک بعدی
» فاصله خوانش بارکد : 20 سانتی متر تا 51 سانتی متر
» سرعت خوانش بارکد: 270Scans Per Second
» ضربه پذیری دستگاه : 1.5m
» وزن : 160gr
» نوع ارتباط : USB , RS-232 ,HD keyboard , IBM RS485
بارکد خوان / Barcode Scanner / Axiom Ls2285 / بارکد اسکنر
بارکد خوان / Barcode Scanner / Axiom Ls2285 / بارکد اسکنر
» قابليت خوانش بارکد : یک بعدی
» فاصله خوانش بارکد : 10 سانتی متر تا 30 سانتی متر
» سرعت خوانش بارکد: 200Scans Per Second
» ضربه پذیری دستگاه : 1.2m
» وزن : 135gr
» نوع ارتباط : USB , RS-232 ,PS2
بارکد خوان / Barcode Scanner / Tyson ty2012 / بارکد اسکنر
بارکد خوان / Barcode Scanner / Tyson ty2012 / بارکد اسکنر
» قابليت خوانش بارکد : یک بعدی
» فاصله خوانش بارکد : 10 سانتی متر تا 39 سانتی متر
» سرعت خوانش بارکد: 270Scans Per Second
» ضربه پذیری دستگاه : 1.2m
» وزن : 110gr
» نوع ارتباط : USB , RS-232
بارکد خوان / Fixed Scanner / Datalogic Magellan 800i/فیکس اسکنر
بارکد خوان / Fixed Scanner / Datalogic Magellan 800i/فیکس اسکنر
» قابلیت خوانش بارکد : یک بعدی ، دوبعدی
» فاصله خوانش بارکد : 12cm
» قابلیت خوانش انواع بارکد : PDF417, Data Matrix , Gs1 , Maxicode China post , Micro PDF417, ...
» ضربه پذیری دستگاه : 1.5m
» وزن : 306gr
» نوع ارتباط : USB , RS232 , PS2
بارکد خوان / Fixed Scanner / Datalogic Magellan 2200i/فیکس اسکنر
بارکد خوان / Fixed Scanner / Datalogic Magellan 2200i/فیکس اسکنر
» قابلیت خوانش بارکد : یک بعدی ، دوبعدی در هر زاویه (چند پرتو)
» فاصله خوانش بارکد : 25cm
» قابلیت خوانش انواع بارکد : PDF417, Data Matrix , Gs1 , Maxicode China post , Micro PDF417, ...
» ضربه پذیری دستگاه : 1.5m
» وزن : 1100gr
» نوع ارتباط : USB , RS232 , PS2

blog
سایت بارکدا
سایت کالا پمپ
facebook
Google+